Entropi menggambarkan suatu kecenderungan sistem untuk berjalan dari keadaan organisasi yang mulannya lebih tinggi ke keadaan yang paling rendah di […]